Bewoners en hun naasten die zich thuis voelen,
bijdragen tot een aangenaam en zinvol leven
met aandacht voor
een gemoedelijke sfeer, een respectvolle en
professionele dienstverlening,
voor waardig sterven,
daar staan we voor!

Dagelijks samen werken aan een open huis
waar kwaliteit, efficiëntie, leren en tevredenheid
een belangrijke plaats krijgen,
waar goed, graag en gedreven gewerkt wordt,
daar gaan we voor!

Kwaliteitsvisie van CWZC, goedgekeurd in de raad van bestuur dd 20.01.2010

 

------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer de diagnose dementie of een soortgelijke ongeneeslijke ziekte die gepaard gaat met mentale achteruitgang gesteld wordt, is dit voor de betrokkenen schokkend nieuws.

Men weet dat niets helemaal hetzelfde zal zijn als voorheen. Toch verandert niet alles van de ene dag op de andere.

Het leven gaat voort en het is voor iedereen belangrijk dat alles zo normaal mogelijk én zo lang mogelijk zijn gang kan gaan.

Dementie is niet één bepaalde ziekte met één bepaalde oorzaak. De term is veeleer een overkoepelend begrip voor een reeks symptomen.