De woonkwaliteit

De vzw hecht grote waarde aan een aangename, comfortabele woonst.

Ze wil haar bewoners de gelegenheid bieden aan het wonen een eigen invulling te geven.

Zelfstandig wonen in een assistentiewoning betekent dat de bewoner zijn appartement persoonlijk inricht.

De bewoner van het woonzorgcentrum geeft zijn kamer een persoonlijke toets met eigen decoratie en klein meubilair. 

Het aangepast zorgaanbod van de vzw.

“Zorg op maat“ is een bekommernis van CWZC.

In de assistentiewoning beslist de bewoner in welke mate hij van het dienstaanbod van de vzw gebruik maakt.

In het woonzorgcentrum is het dienstenaanbod van de vzw volledig en georganiseerd.
Er is, bij opname, de toeleiding van de bewoner naar de passende verblijfsafdeling.
Er is het zorgaanbod van de verpleeg- en verzorgingsequipe op de verblijfsafdeling en het geregeld onderhoud van de eigen kamer.

Zorg op maat wordt verder vertaald in een gepersonaliseerde bereiding en bediening van de maaltijden, in een verzorgde wasbehandeling en hulp bij administratieve kwesties.
Het georganiseerde zorgaanbod biedt structuur aan het leven. 

De werking per verblijfsafdeling in het woonzorgcentrum

Op een verblijfsafdeling leven +/- 27 bewoners. Met een werking per verblijfsafdeling wil CWZC het leven op een kleinschalige wijze ordenen.

De hoofdverpleegkundige is de spil van wonen en zorg voor de bewoner. Ze leidt een “vaste“ equipe van verplegenden en zorgkundigen plus een ergotherapeut.

Door deze kleinschaligheid kennen de bewoners en medewerkers mekaar dus goed. 

De animatie en tijdsbesteding in het woonzorgcentrum

Met haar activiteitenaanbod viseert CWZC niet de creatieve ontplooiing van de bewoner, wel een zinvolle dagbesteding.

De animator vindt hiertoe aanknopingspunten in het dagelijks leven. Samen taart bakken, met de familie naar de cafetaria gaan, met een vrijwilliger in de tuin wandelen zijn evenveel vormen van animatie.

Een aantal activiteiten in het woonzorgcentrum worden opengesteld voor de bewoners van de assistentiewoningen. 

De palliatieve zorg in het woonzorgcentrum

Sterven maakt deel uit van het leven.
CWZC voorziet de voorwaarden opdat de bewoner in het woonzorgcentrum waardig kan sterven.

Voor sommige bewoners wordt palliatieve zorg voorzien in samenwerking met de vertrouwde huisarts, op de eigen verblijfsafdeling.

Palliatieve zorg vertrekt vanuit een betrokkenheid, vanuit een gevoel van nabijheid met de bewoner.

De palliatieve benadering is gericht op een behoud van waardigheid, op een effectieve pijn- en symptoomcontrole en op comfort. 

Het pastoraal werk in het woonzorgcentrum

De vzw heeft christelijke wortels.
Het pastorale is een element van de werking in het woonzorgcentrum.

De vzw heeft aandacht voor de liturgische kalender. De kerkelijke feestdagen worden gevierd, samen met de belangstellenden.

Jaarlijks is er een ziekenzalving per verblijfsafdeling.

 

Comments