assistentiewoningen Het Pand

Het Pand is een Groep van Assistentiewoningen (GAW) met 60 assistentiewoningen.

Het Pand richt zich tot ouderen die weinig of geen verzorging nodig hebben.

Het biedt aan echtparen en alleenstaanden, niet ouder dan 80 jaar bij inhuizing, de mogelijkheid om zelfstandig te blijven wonen. 

Comments