Een inwonende conciërge beantwoordt de kameroproep.
De vzw biedt, op vraag van de bewoner, extra service: verpleegkundige zorgen, het middagmaal, kinesitherapie, het poetsen van het appartement…

Een bewoner van Het Pand die zorgbehoevend wordt, kan zich beroepen op een voorrangsregeling tot opname in woonzorgcentrum H Catharina.