dagverzorgingscentrum De Schans

De Schans is een dagverzorgingscentrum voor maximum 15 personen. Het leunt aan bij woonzorgcentrum Het Dorpvelt.

Van De Schans wordt gebruik gemaakt door ouderen die geen intensieve medische behandeling of toezicht nodig hebben, maar wel behoefte hebben aan (re-)activering, verpleging, verzorging, toezicht en/of begeleiding in de activiteiten van het dagelijks leven.

Als gebruiker kan men één of meerdere dagen per week terecht in De Schans.