Wij danken u voor de belangstelling die u toont om in Het Pand, onze assistentiewoningen met dienstverlening, te komen wonen.
Met “Het Pand” richten wij ons tot ouderen die verkiezen zelfstandig te wonen en deze woonformule ook aankunnen.

Graag willen wij uw vraag voor een verblijf in Het Pand zo goed en zo spoedig mogelijk behandelen. Hiertoe dienen wij over enkele gegevens te beschikken.

Wij verzoeken u het aanvraagformulier aan ons over te maken tav Chantal Renkens, maatschappelijk werkster, Engstegenseweg 3, 3520 Zonhoven.

Best maakt u meteen met haar een afspraak. Dit kan telefonisch op 011 66 88 70.

Zij bespreekt met u concreet uw belangstelling voor “Het Pand”. Graag zal zij u bijkomende informatie verschaffen.

Comments