Wij danken u voor de belangstelling die u toont om in Het Pand, onze assistentiewoningen met dienstverlening, te komen wonen.
Met “Het Pand” richten wij ons tot ouderen, bij inhuizing niet ouder dan 80 jaar, die verkiezen zelfstandig te wonen en deze woonformule ook aankunnen.

Graag willen wij uw vraag voor een verblijf in Het Pand zo goed en zo spoedig mogelijk behandelen. Hiertoe dienen wij over enkele gegevens te beschikken.

Wij verzoeken u het aanvraagformulier aan ons over te maken tav Gwendoline Eevers-Bosmans, maatschappelijk werkster, Engstegenseweg 3, 3520 Zonhoven.

Best maakt u meteen met haar een afspraak. 

Zij bespreekt met u concreet uw belangstelling voor “Het Pand”. Graag zal zij u bijkomende informatie verschaffen.

Voor het maken van een afspraak is zij telefonisch bereikbaar op onderstaande tijden:

maandag      van 20.00 tot 21.00 uur
dinsdag van 09.00 tot 10.30 uur 
woensdag  van 09.00 tot 10.30 uur
  van 13.00 tot 14.00 uur
vrijdag van 09.00 tot 10.30 uur