Wil jij je top voelen?

Wil jij ook nog aansluiten? Mail naar fiets [at] cwzc [dot] be dan noteren we je interesse en contacteren we je.  

Hebben we een bedrijfsfiets met het gewenste merk, het type en de maat in de beschikbare pool aan fietsen zullen we die aan je toewijzen.

Indien geen bedrijfsfiets voorradig is in de pool die voldoet aan de gewenste specificaties, kan er een wachttijd zijn tussen de voorlopige toekenning en de toewijzing.

In 2018 hebben we met succes twee bestellingen gerealiseerd. We voorzien in het voorjaar van 2019 een derde bestelperiode.

Verplaatsing woon-werk per fiets

Invullen bevraging

Klik hier

De bevraging moet maandelijks worden ingevuld door een medewerker die op maandbasis zowel woon-werkverplaatsingen doet met de wagen alsook met de fiets voor de lopende maand en dit tegen ten laatste de 25ste van de lopende maand.

Een bevraging die na de 25ste van de lopende maand wordt ingevuld zal, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, geen rechten op een fietsvergoeding meer genereren.

Voorbeeld 1: Op vrijdag 25 mei 2018 wordt de bevraging van de maand mei ten laatste ingevuld.

Voorbeeld 2: Ik heb verlof van 18 juni 2018 tem 1 juli 2018. Ik vul de bevraging in op 17 juni aangezien ik weet dat er in de rest van de maand geen woon-werkverplaatsing met de fiets meer zal plaatsvinden.

gg

Comments