Personeelsplanning

Wil je verlof aanvragen of je rooster raadplegen?

Dat kan via onderstaande link:

https://cwzc.tobacube.be/

Sharepoint

Wil je de actualiteit binnen de vzw volgen?

Dat kan via onderstaande link:

https://cwzc.sharepoint.com/sites/cwzc

Verplaatsing woon-werk per fiets (wordt in 2023 geïntegreerd in TobaCube)

Invullen bevraging

Klik hier

De bevraging moet maandelijks worden ingevuld door een medewerker die op maandbasis zowel woon-werkverplaatsingen doet met de wagen alsook met de fiets voor de lopende maand en dit tegen ten laatste de 25ste van de lopende maand.

Een bevraging die na de 25ste van de lopende maand wordt ingevuld zal, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, geen rechten op een fietsvergoeding meer genereren.

Voorbeeld 1: Op dinsdag 25 juli 2023 wordt de bevraging van de maand juli ten laatste ingevuld.

Voorbeeld 2: Ik heb verlof van 18 juli 2023 tem 31 juli 2023. Ik vul de bevraging in op 17 juli aangezien ik weet dat er in de rest van de maand geen woon-werkverplaatsing met de fiets meer zal plaatsvinden.

Comments