Personeelsplanning

Wil je verlof aanvragen of je rooster raadplegen?

Dat kan via onderstaande link:

https://cwzc.tobacube.be/

Sharepoint

Wil je de actualiteit binnen de vzw volgen?

Dat kan via onderstaande link:

https://cwzc.sharepoint.com/sites/cwzc

Verplaatsing woon-werk per fiets

Wil je je fietsverplaatsing ingeven?

Dat kan via onderstaande link of door het inscannen van de QR-code:

https://cwzc.tobacube.be/


De aanvraag moet maandelijks gebeuren door een medewerker die op maandbasis zowel woon-werkverplaatsingen doet met de wagen alsook met de fiets voor de lopende maand en dit tegen ten laatste de 26ste van de lopende maand.

Een aanvraag die na de 26ste van de lopende maand wordt ingevuld zal, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, geen rechten op een fietsvergoeding meer genereren.

Voorbeeld: Op zondag 26 november 2023 wordt de aanvraag van de maand november ten laatste gedaan.