Historiek Zonhoven

In 1851 kwamen enkele Zusters van Liefde vanuit Tilburg naar Zonhoven om het onderwijs van de Zonhovense meisjes te organiseren.

In 1854 brak in Zonhoven een ernstige cholera-epidemie uit. De religieuzen engageerden zich in de verzorging van de zieken.
Wanneer de ziekte in 1857 week, bleven de zusters enkele oudere mensen verzorgen. Hiertoe openden ze in de Dorpsstraat, vlakbij het klooster, een gasthuis. Dit gasthuis was er van 1857 tot 1950. 

In 1950 bouwt de congregatie een klooster – Klooster van de H. Catharina - langs de Engstegen, met in één vleugel een rusthuis.
Het rusthuis is – volgens ideeën van die tijd – opgevat als een pensiontehuis.

Het gebouw langs de Engstegen werd geherconditioneerd tot een verzorgingstehuis in de periode van 1986 tot 1991.

Vanaf 1988 is het H Catharina-rusthuis, voor een belangrijk aantal woongelegenheden, formeel erkend als een Rust- en Verzorgingstehuis (R.V.T.). 

Voor zelfstandige ouderen bouwde de vzw in 1992 Het Pand. Na de uitbreiding van 2006 is Het Pand een Groep van Assistentiewoningen (GAW) met 60 appartementen.

In het woonzorgcentrum Catharina werd in 2006 de Wilg, een extra verblijfsafdeling, in gebruik genomen. Met de Wilg biedt de vzw een passende accommodatie en verzorging aan ouderen met een geheugenprobleem.

vzw CWZC nam in 2005 het klooster van de Fraters van Liefde, Kleine Hemmen, te Zonhoven over. CWZC bouwde er een nieuwe infrastructuur. Vanaf maart 2013 is de nieuwe campus in gebruik.

  • Het Dorpvelt, een woonzorgcentrum met 68 wooneenheden
  • De Passage, een centrum voor kortverblijf, 5 wooneenheden
  • De Schans, een dagzorgcentrum, 15 eenheden. 

Historiek Munsterbilzen

In Munsterbilzen bouwden de Zusters van Sint-Jozef in 1980 een klooster.
24 jaar later, in 2004, stichtten ze, samen met de Zusters van Liefde de vzw Christelijke Woon- en Zorgcentra.
Het klooster werd verbouwd tot een rusthuis dat op 1 november 2006 zijn deuren opende.

Het woonzorgcentrum Sint Jozef is formeel erkend als Rust- en Verzorgingstehuis (R.V.T.).

In april 2010 werd de campus uitgebreid met De Shelter, een Groep van Assistentiewoningen (GAW) met 30 appartementen. 

<p>Sint Jozef Munsterbilzen<span>&nbsp;</span></p>
Comments