Wij danken u voor uw belangstelling in ons woonzorgcentrum. Graag willen wij aan uw vraag - zo goed en zo spoedig mogelijk - gevolg geven.

Hiervoor is het nodig dat wij over correcte gegevens beschikken en een juist beeld krijgen van uw zorgbehoefte.

Wij vragen u om onderstaande documenten terug te bezorgen tav Chantal Renkens, maatschappelijk werkster, Engstegenseweg 3, 3520 Zonhoven:

  • Het aanvraagformulier dat uw persoonlijke gegevens vermeldt en uw voorkeur voor een bepaald type kamer (één-, tweepersoons, kamer voor een echtpaar). Gelieve ook de naam van één of meerdere contactpersonen te vermelden.
  • De  evaluatieschaal en het medisch verslag ingevuld door de behandelende geneesheer. Dit is de zogenoemde Katz-schaal.

Wanneer deze documenten in ons bezit zijn, zullen wij uw vraag noteren op de wachtlijst die overeenstemt met uw zorgbehoefte. Wij bevestigen uw inschrijving schriftelijk en geven u een indicatie van de wachttijd die overeenstemt met uw zorgprofiel, zijnde categorie O, A, B of C.