Voor stagiairs wordt er gewerkt met een uniforme werkpostfiche en risico-analyse.
U vindt beide documenten onderaan.

Voor praktische afspraken in verband met u stage verwijzen we naar de procedure stagebegeleiding. 

Comments