Projecten

Visie Psychofarmaca

“Psychofarmaca in de woonzorgcentra: samen op weg naar minder.” H. Catharina doet mee!

Wist u dat 79% van de bewoners in woonzorgcentra psychofarmaca gebruikt? Een confronterend cijfer dat dwingt tot nadenken en tot actie, volgens de Vlaamse Overheid.

De Vlaamse overheid lanceerde in 2018 meerdere projecten in het kader van gezond leven waaronder dit project “Psychofarmaca in de woonzorgcentra: samen op weg naar minder.”

De vzw Christelijke Woon- en Zorgcentra tekende ervoor in, overtuigd dat de levenskwaliteit van de bewoners gebaat is bij een rationeel gebruik van psychofarmaca. Begin 2019 kregen we goedkeuring, evenwel voor maar één van de woonzorgcentra van de vzw. We maakten de keuze voor H. Catharina, ons grootste woonzorgcentrum.

Het project heeft een looptijd van 2 jaar . Het projectteam psychofarmaca, een multidisciplinair samengesteld team, kwam al diverse keren samen, ondersteund door een procesbegeleider vanuit VAD.

We hebben momenteel 15 huisartsen die zich engageren. Zij slaan samen met hun patiënten, de bewoners van H. Catharina, de verpleegequipes en het projectteam, de weg in van effectiever en efficiënter gebruik van psychofarmaca.

Ook de beide apothekers die in huis de medicatie leveren zijn betrokken partij.

Voor een goed verloop van dit project volgen we een stappenplan. Het draaiboek van dit stappenplan kan gedownload worden op www.vad.be/woonzorgcentra.

Intussen hebben we al een aantal stappen achter de rug.

  1. Het kritisch bekijken van alle staand orders voor antidepressiva en SSRI’s voor de bewoners. Dit deden we in voorbereiding op het project, in 2018 bij alle bewoners van de 3 woonzorgcentra.
  2. Huisartsen en verpleegkundigen deskundige informatie geven mbt psychofarmaca, de neveneffecten en de risico’s én het belang van het zoeken naar alternatieven. Dit in samenwerking met dokter A. Hulstaert, gerontoloog van het Jessa ziekenhuis in Hasselt.
  3. Het informeren en betrekken van de bewoners zelf. We organiseerden 2 bijeenkomsten voor bewoners en familieleden waarop dokter Greta Switten, onze coördinerend en raadgevend arts, uitleg verschafte over wat psychofarmaca zijn, wanneer ze worden voorgeschreven en wat de risico’s zijn bij gebruik. Ook zij vestigde de aandacht op het zoeken naar alternatieven.
  4. Zorgkundigen en niet zorg medewerkers betrekken we in de volgende stap, in de maand maart 2020.
  5. Tegelijkertijd inventariseren we het gebruik bij de patiënten van de dokters die meewerken en gaan we hiermee aan de slag.
  6. Met het projectteam brengen we in kaart welke alternatieven we nu aanbieden. De volgende stap is zeker het zoeken naar een passend persoonsgericht aanbod voor elke unieke bewoner waardoor deze kwaliteit van leven behoudt in het woonzorgcentrum en we preventief werken. Dus vooraleer psychofarmaca worden voorgeschreven bekijken of en welke alternatieven werken.
  7. Deze alternatieven zoeken we in betekenisvolle activiteiten, alles wat bijdraagt tot welzijn en zingeving tijdens het verblijf.

 

 

 

Comments