De zorg in De Shelter

In De Shelter zijn er verschillende formules van zorg denkbaar.

  • U hebt geen zorgen nodig. De domotica in de flat gebruikt u in functie van uw veiligheid en comfort.
  • U maakt gebruik van het zorgpakket van uw vertrouwde thuiszorgdiensten. U brengt uw zorgverleners mee.
  • U maakt gebruik van het zorgpakket van De Shelter en van onze vzw. In overleg met u wordt het zorgpakket op uw maat gesneden.

 

Onze vzw CWZC koos voor een intensieve samenwerking met het Wit-Gele Kruis als partner. De kennis en ervaring van beide partners wordt gebundeld en biedt garanties voor een kwaliteitsvolle zorg voor de bewoner.

In De Shelter kunt u zo lang mogelijk in de beste voorwaarden wonen. De afspraken met de zorgverleners van uw keuze zijn daarbij cruciaal. CWZC waakt over de zorgafspraken. 

Personenalarmering en domotica, ten dienste van de zorg

Het personenalarmeringssysteem en de intelligentie van de domotica benutten we om u in elke situatie zorg op maat te bieden.

Enkele mogelijkheden van de domotica:

  • uitschakelen van het fornuis bij afwezigheid van de bewoner,
  • een regeling voor toegang tot de flat in noodsituaties,
  • de bewegingsdetectie bij bewoners met een gekend risico op vallen.

 

Het personenalarmsysteem is verbonden met de alarmcentrale van het Wit-Gele Kruis.

Het alarm detecteert elke oproep en volgt deze oproep op tot u zich verzorgd weet en weer veilig voelt.

U bepaalt zelf in welke volgorde zorgverleners van uw keuze gecontacteerd worden bij een alarmoproep.

Bij een toenemende zorg activeren we meer intelligentie van de geïnstalleerde domotica. Dit gebeurt steeds in overleg met u zelf of met uw verzorger. 

Comments