Annulatie middagmaal - De Shelter

Richtlijnen
Dit document kan worden ingevuld door een bewoner zelf of door een medewerker van het onthaal.
Het is niet mogelijk om tegelijkertijd te annuleren voor bewoners van verschillende appartementen.
Een maaltijd dient ten minste de dag voordien te worden geannuleerd. Bij een laattijdige annulatie wordt de maaltijd gefactureerd.

Bewoner of medewerker die melding maakt
Middagmaal dat moet geannuleerd worden
CAPTCHA
Gelieve onderstaande code in te geven om de website te vrijwaren van mogelijke spam-inzendingen.
Beeld-CAPTCHA
Vul de karakters in getoond in de afbeelding.
Comments