Voor stagiairs wordt er gewerkt met een uniforme werkpostfiche en risico-analyse.

U vindt beide documenten onderaan.

 

Documenten stagiairs