projecten

Medicatiebeleid CWZC

Het doel van een goed medicatiebeleid is de ‘juiste medicatie’ op de ‘juiste manier’ op het ‘juiste moment’ aan de ‘juiste bewoner’ geven. Het medicament moet traceerbaar zijn tot bij toediening.

Om dit proces in goede banen te leiden werken we nauw samen met de huisapotheek, voor elke campus is er een specifieke apotheek aangeduid. De apotheek levert de chronische medicatie in zakjes geproduceerd door een medicatierobot. De resterende medicatie wordt door de apotheek of verpleegkundige klaargezet. Er is een flow van klaarzetten, controleren en toedienen. Zo trachten we de foutenmarge zo laag mogelijk te houden.

Als organisatie schenken we ook bijzondere aandacht aan het gebruikt van ‘psychofarmaca’. We nemen deel aan het project “Psychofarmaca: samen op weg naar minder”, een project met steun vanuit de Vlaamse overheid onder begeleiding van zorggroep Zin. Elke campus is hiermee aan de slag gegaan, elke campus op zijn unieke manier onder leiding van een interne projectverantwoordelijke. Het doel is niet het verbannen van psychofarmaca uit de woonzorgcentra maar wel het streven naar een verantwoord voorschrijven en het correct omgaan met psychofarmaca. Om dit te realiseren schenken we vooral aandacht aan de NIET farmocologische alternatieven ten voordele van de levenskwaliteit. Binnen dit project is er een nauwe samenwerking tussen het projectteam, de huisarts en de apotheek.