Wij danken u voor uw belangstelling in ons woonzorgcentrum. Graag willen wij aan uw vraag - zo goed en zo spoedig mogelijk - gevolg geven.

Hiervoor is het nodig dat wij over correcte gegevens beschikken en een juist beeld krijgen van uw zorgbehoefte.

Wij vragen u om onderstaande documenten terug te bezorgen tav Goele Vandormael, de maatschappelijk werkster, Appelboomgaardstraat 8, 3740 Munsterbilzen:

 

Wanneer deze documenten in ons bezit zijn, zullen wij uw vraag noteren op de wachtlijst die overeenstemt met uw zorgbehoefte. Wij bevestigen uw inschrijving schriftelijk en geven u een indicatie van de wachttijd die overeenstemt met uw zorgprofiel, zijnde categorie O, A, B of C. 

Comments