De bewoner geniet van een volledige dienstverlening van het woon- en zorgcentrum. 

De maatschappelijk werker volgt het verblijf van de gebruiker van Het Apostelhuis. 

Comments