De bewoner geniet van een volledige dienstverlening van het woonzorgcentrum.

Het starten of verderzetten van een kinesitherapiebehandeling kan in de eigen kinéruimte van het woonzorgcentrum Het Dorpvelt. De kinesitherapeuten behandelen volgens voorschrift van huisarts of specialist.

De maatschappelijk werker volgt het verblijf van de gebruiker van De Passage.